Het Hermes Huis is een klein woonzorghuis in Bosch en Duin (gemeente Zeist) met antroposofische identiteit. Het Hermes Huis is opgericht in 2010 en biedt een warm en rustig thuis aan 14 bewoners met een verstandelijke beperking. Sinds 2019 heeft ‘s Heerenloo het Hermes Huis onder haar vleugels genomen.

Stichting Vrienden Hermes Huis

De Stichting Vrienden Hermes Huis is een onafhankelijke stichting die nauw verbonden is met het Hermes Huis. Zij ondersteunt en bevordert activiteiten die de antroposofische identiteit bevorderen binnen en rond het Hermes Huis. Zij doet dit voor bewoners, medewerkers en verwanten. Dit strekt van het organiseren van scholingsbijeenkomsten over antroposofie voor teamleden, ouders en belangstellenden tot het mogelijk maken van de aanschaf van materialen voor de seizoentafels. Ook bevorderen de Vrienden de gemeenschapszin in het Hermes Huis door het organiseren van Muziekochtenden met bewoners en familie, het jaarlijkse Zomerfeest in de stijl van Sint Jan en dierentuinbezoeken met alle bewoners en familie.

Download de statuten van Stichting Vrienden Hermes Huis

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrienden bestaat uit: Odette van Benthem, voorzitter, Frits Arntzen penningmeester, Irene Esajas, algemeen lid, Corine van Huijstee, algemeen lid, Ciska Smeding-Koelewijn, algemeen lid.