Het is een bekend gegeven dat antroposofische zorgaanbieders het niet gemakkelijk hebben. Bij het schrappen van kostenposten lopen met name identiteit en cultuur een flink risico wegbezuinigd te worden. Het is dus verstandig om dit te borgen door middel van een organisatie waarin de belanghebbenden zelf acties kunnen ondersteunen en stimuleren om verwatering van identiteit tegen te gaan.

In ons Meerjarenbeleidsplan hebben wij een aantal speerpunten geformuleerd voor de komende periode:

  • ondersteuning van kennis verbreiding van antroposofische uitgangspunten en cultuur voor medewerkers en ouders
  • vergroting communicatie met ouders en zichtbaarheid van de Vrienden
  • vergroting draagvlak en structurele ondersteuning van de Vrienden door ouders en medewerkers
  • ondersteuning van culturele activiteiten voor bewoners
  • ondersteuning van sport- en vrijetijdsactiviteiten voor bewoners