Stichting De Goede Zaak: Ruimte voor Bijzondere Mensen

Stichting De Goede Zaak heeft tot doel de zorg voor zorgintensieve verstandelijk gehandicapten optimaal te faciliteren door onroerend goed aan te kopen, zorgwoonhuizen aan te passen c.q. nieuw te bouwen en deze, onder voorwaarde van levering van antroposofische kwaliteitszorg, te verhuren.
Stichting De Goede Zaak voert deze projecten in eigen beheer uit maar zoekt daarbij wel samenwerking met deskundigen van de organisatie die beoogt het onroerend goed te huren.

Stichting De Goede Zaak is de stichter van het Hermes Huis. Hier heeft zij een passende zorgomgeving gerealiseerd waar twaalf jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag zich thuis kunnen voelen. Er is een beschutte leefomgeving tot stand gekomen die aansluit bij de zorg die geboden wordt vanuit antroposofische inspiratie. Een optimaal uitgangspunt voor de kwaliteit van leven van de bewoners van het Hermes Huis.

Missie De Goede Zaak

“Om zoveel mogelijk ernstig verstandelijk gehandicapten met behoefte aan terreinzorg een passende woonomgeving te bieden, koopt Stichting De Goede Zaak grond aan en faciliteert een zorgomgeving die bijdraagt aan hun welzijn en dat van hun begeleiding.”

© 2022 Stichting Vrienden Hermes Huis | Baarnseweg 4 | 3735 MG | Bosch en Duin | Hermes Huis 088 – 0369601 | Voorzitter Stichting 06 – 2237 2651