Inleiding

Het Hermes Huis is een klein woonzorghuis in Bosch en Duin (gemeente Zeist) met
antroposofische identiteit. Het Hermes Huis is opgericht in 2010 en biedt een warm en rustig thuis aan 14 bewoners met een verstandelijke beperking. Sinds 2019 heeft ‘s Heerenloo het Hermes Huis onder haar vleugels genomen.

Stichting Vrienden Hermes Huis

De Stichting Vrienden Hermes Huis is een onafhankelijke stichting die nauwe verbonden is met het Hermes Huis. Zij ondersteunt en bevordert activiteiten die de antroposofische identiteit bevorderen binnen en rond het Hermes Huis. Zij doet dit voor bewoners, medewerkers en verwanten. Dit strekt van het organiseren van scholingsbijeenkomsten over antroposofie voor teamleden, ouders en belangstellenden tot het mogelijk maken van de aanschaf van materialen voor de seizoentafels. Ook bevorderen de Vrienden de gemeenschapszin in het Hermes Huis door het organiseren van Muziekochtenden met bewoners en familie, het jaarlijkse Zomerfeest in de stijl van Sint Jan en dierentuinbezoeken met alle bewoners en familie.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrienden bestaat uit: Frits Arntzen penningmeester, Odette van Benthem, voorzitter, Nathalie van der Borgt, algemeen lid, Manfred Flessner, algemeen lid, Corine van Huystee algemeen lid, Marijan Nout, algemeen lid. Wij moet het helaas even zonder secretaris doen.

© 2022 Stichting Vrienden Hermes Huis | Baarnseweg 4 | 3735 MG | Bosch en Duin | Hermes Huis 088 – 0369601 | Voorzitter Stichting 06 – 2237 2651