Het Hermes Huis is een kleinschalige woonvoorziening in het lommerrijke Bosch en Duin waarin de stichting Nieuw Hermes Huis zorg aanbiedt. Het huis biedt ruimte aan 12 bewoners met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Onze visie op zorg is door de antroposofie geïnspireerd. Die komt tot uiting in ons doen en laten.

Omdat we klein zijn, werken we met anderen samen. Voor aspecten die de dienstverlening en kwaliteit betreffen doen we dat met 's Heeren Loo. En samen met Amerpoort geven we invulling aan een divers pakket van dagbesteding. Zo kunnen wij in het hele zorgspectrum een aanbod leveren en waarborgen dat aansluit bij wensen en mogelijkheden van de bewoner.

Het Hermes Huis is gesticht door Stichting De Goede Zaak.

Bel ons op 088 - 0369601

© 2023 Stichting Vrienden Hermes Huis | Baarnseweg 4 | 3735 MG | Bosch en Duin | Hermes Huis 088 – 0369601 | Voorzitter Stichting 06 – 2237 2651